Velkommen til Oslo Teppeservice AS sin hjemmeside.

 

Oslo Teppeservice AS har siden 1985 leid ut matter i Stor-Oslo. Oslo Teppeservice er et søsterselskap av Oslo Vaskeri AS som ble etablert i 1930 og har vært et familieforetagende siden den gang.
Med over 20 års erfaring innen matteutleie og over 1000 leveringssteder har Oslo Teppeservice et godt utarbeidet logistikksystem som blir kontinuerlig oppdatert i forhold til antall kunder og leveringssteder.

Med fast rutesystem og faste stabile sjåfører er vi derfor i stand til å opprettholde et høyt servicenivå overfor våre kunder til enhver tid. Våre sjåfører har gode kjentmannskunnskaper og alle våre biler er utstyrt med GPS.

Våre matter produseres hovedsakelig av WOM-Milliken og blir vasket i Oslo Vaskeri som er et topp moderne vaskeri med høy kapasitet.

Oslo Teppeservice og Oslo Vaskeri har base på Hoff ved Skøyen i Oslo og med vår sentrale beliggenhet er vi til enhver tid i stand til å betjene nye og eksisterende kunder i løpet av kort tid enten det gjelder nyutlegg av matter eller ekstraskift f eks om vinteren.

Oslo Teppeservice har et høyt fokus på sine kunder. Flere av våre ansatte har mange års erfaring som gjør oss i stand til å gi våre kunder all nødvendig informasjon og veiledning med tanke på størrelser, antall og skiftfrekvenser.

Oslo Teppeservice leier også ut mopper til sine mattekunder til konkurransedyktige priser.                         Les mer >>

      Les mer >>